top of page

Algemene voorwaarden Good Moodies

RETOURBELEID

Retourbeleid en verklaring van afstand

De klant wendt zich tot het retourportaal op www.goodmoodies.be voor het retourneren van zijn aankopen en staat zelf in voor het betalen van de verzendkosten omwille van: 

 1. Verklaring van afstand: De klant heeft het recht om aan Good Moodies mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder rechtvaardiging binnen de 14 dagen vanaf de dag nadat het product werd geleverd. Van zodra wij de producten ontvangen en gecontroleerd hebben, storten wij in geval van terugbetaling binnen de 7 dagen na ontvangst het terug te betalen bedrag terug. De terugbetaling gebeurt door onze internetkassa automatisch via de rekening of kaart waarmee de betaling werd uitgevoerd. In ieder geval moet het bedrag binnen de 14 dagen weer op je rekening staan

 2. De klant heeft het recht om zijn goederen om te ruilen. Na het invullen van het retourformulier in het retourportaal op de website, staat de klant in voor het terugzenden van het pakket en het bekostigen van de verzendkosten van het retourpakket. Van zodra we de retour(s) hebben ontvangen en gecontroleerd zal de terugbetaling gebeuren op het rekeningnummer waarmee u de aankoop betaalde. De klant dient zelf het nieuwe item te bestellen in de webshop.

 

Wordt in geen geval als retour geaccepteerd:

·    Gebruikte of gedragen, vuile, beschadigde of onvolledige producten 

·    Producten waarvan de verpakking werd beschadigd of ontbreekt

·    Juwelen ( o.w.v. hygiënische redenen)

·    Decoratie-artikelen en Beauty-artikelen

·   Een retourpakket dat de retourtermijn van 14 dagen heeft overschreven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw bezoek aan www.goodmoodies.be en uw toegang tot deze website zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door toegang tot en gebruik van www.goodmoodies.be, stemt u ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden hiervan. Elke persoon (personen) die via de  website van www.goodmoodies.be koopt of deze bezoekt, aanvaardt deze voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

 

PRIJZEN 

Alle verkoopprijzen die op de site worden vermeld, zijn inclusief belastingen maar exclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald tijdens het koopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker, afhankelijk van het type product, het totale aantal gekochte producten en de gekozen verzendmethode door de gebruiker. De uiteindelijke prijs is in euro en wordt expliciet en duidelijk vermeld voordat de gebruiker de aankoop bevestigt. De gepubliceerde prijs verwijst alleen naar de geschreven beschrijving van de producten. De overeenkomende afbeeldingen worden louter als illustraties gebruikt en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Good Moodies heeft het recht om bepaalde prijzen, inclusief de verzendkosten, op elk moment te wijzigen, ongeacht het motief, hoewel er een engagement is om de gepubliceerde prijzen toe te passen op het moment van aankoop door de gebruiker.

 

BESTELLINGEN NIET VERVULD

Af en toe valt het voor dat een bestelling tegelijkertijd door 2 aparte personen gekocht wordt in de webshop, dit is uitzonderlijk, maar hierdoor kan uw bestelling dan niet geleverd worden.  Onze excuses voor eventuele teleurstellingen, maar we zullen u dan a.s.a.p. bereiken om te zien of u een vervanging of alleen een annulering wenst. Daarnaast behouden wij ons het recht om een ​​bestelling van een item dat foutief is vermeld niet te vervullen.

 

KLANTENDIENST

De klantendienst van Good Moodies is beschikbaar via e-mail op goodmoodieswebshop@gmail.com

 

MELDEN VAN KLACHTEN

Elke zichtbare schade en / of kwalitatieve beperking van een product of andere problemen met bijvoorbeeld de levering moet onmiddellijk binnen de 48 uren na ontvangst van de bestelling worden gemeld, met het risico om enig recht te verliezen, aan de klantenservice op het volgende adres goodmoodieswebshop@gmail.com.

 

GARANTIE

Juridische garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 van de bescherming van de klant met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen, heeft de klant wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

      

CADEAUBON 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Good Moodies uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Good Moodies cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Good Moodies uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen,  papierencadeaubonnen ) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door www.goodmoodies.be

 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere unieke cadeauboncode wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan lesvoisines.be te worden verstrekt. www.goodmoodies.be behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door www.goodmoodies.be aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

 3. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces geef je de unieke cadeauboncode in bij het veld promocode. Het bedrag van je cadeaubon zal dan in mindering gebracht worden van het saldo van je winkelwagentje.

 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en de unieke code vind je op de cadeaubonnen.

 5. Cadeaubonnen uitgegeven door www.goodmoodies.be zijn uitsluitend inwisselbaar voor  aankopen via www.goodmoodies.be

 6. Cadeaubonnen zijn geldig 1 jaar na aankoopdatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden. 

 7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 8. De waarde van een cadeaubon moet in één aankoop worden gespendeerd. 

 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard of Bancontact

 10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen acdeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 14. Per bestelling kun je slechts één cadeauboncode inwisselen.

 15. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice op goodmoodieswebshop@gmail.com

NIEUWSBRIEF 

Door het inschrijven op deze nieuwsbrief, geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan Good Moodies om de door mij ingevoerde persoonsgegevens (naam, bedrijf, e-mail adres) te verwerken. Good Moodies verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bijgehouden door Good Moodies. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden voor informatie en marketing doeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.

Good Moodies verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Good Moodies, zoals beschikbaar op de website.

 

EIGENDOMSRECHTEN 

De inhoud van deze site, inclusief tekst, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, gegevens en software, is het exclusieve eigendom van Good Moodies en wordt beschermd door alle toepasselijke wetgeving. Foto's en alle andere afbeeldingen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gereproduceerd, overgedragen of afgedrukt. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Good Moodies.

 

VERZENDEN

Good Moodies neemt alleen de verantwoordelijkheid voor een zending op zich, zolang het item in haar bezit is / zijn. Bij aflevering van het artikel aan de transporteur, worden de wetten RPR Hasselt en de voorschriften van de afzender de regulerende wetten van de verzending. Het risico van verlies van het artikel gaat naar u over bij levering aan de vervoerder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of vertraagde zendingen na levering aan de transporteur. Good Moodies is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de keuze van de transporteur.

De verzendtijd in België is ongeveer 2 tot 3 werkdagen; alle verzendingen zijn traceerbaar.

Zodra uw bestelling naar u is verzonden, kunnen we het bezorgadres niet meer wijzigen. Standaardleveringen op Belgische feestdagen duren een extra werkdag. Onze koeriers leveren van maandag tot vrijdag.

 

 REPRODUCTIE OF DUPLICATIE

Good Moodies verleent u toegang om zijn site te gebruiken, maar verbiedt het downloaden van inhoud, informatie, afbeeldingen, logo's, tekst, tags of codering op de site. Als u dit doet, vormt dit een overtreding van de Algemene voorwaarden van deze site.

bottom of page